Umowy serwisowe

Szczególny nacisk przy kontaktach z naszymi partnerami biznesowymi kładziemy na długofalową współpracę. Wśród naszych Klientów są tacy, którzy współpracują z nami od początku istnienia firmy. To dowód na to, że warto nam zaufać.

Ofertę stałej współpracy konstruujemy zawsze w oparciu o indywidualne potrzeby Partnera. Zakres naszych usług może dotyczyć zarówno kompleksowej obsługi jak i wybranych zagadnień.

Wsparcie, realizowany na podstawie indywidualnych umów serwisowych, jest doskonałym rozwiązaniem na obniżenie kosztów obsługi w firmie oraz podniesieniem bezpieczeństwa i ciągłości pracy każdej z infrastruktur. Dzięki powierzeniu specjalistom zagadnień, które często wymagają rozległej i specjalistycznej wiedzy, firma może całkowicie skupić się na realizowaniu swoich celów biznesowych. .

Korzyści ze stałej współpracy serwisowej

 • szybki czas reakcji na zgłoszone problemy (od 2 do 6 godzin)
 • dostęp do wiedzy specjalistów z różnych dziedzin
 • niższe koszty usług serwisowych w porównaniu ze standardowym cennikiem
 • możliwość wypożyczenia sprzętu na czas naprawy
 • bezpłatne porady
 • Modele umów serwisowych

  Umowa serwisowa z limitem godzin

 • stała opłata miesięczna, która umożliwia wykorzystanie określonej liczby godzin na interwencje serwisowe
 • stała opłata miesięczna kalkulowana jest na preferencyjnych warunkach w stosunku do opłat standardowych
 • godziny usług serwisowych, które zostały wykonane ponad określony limit, fakturowane są według stawki uzgodnionej w umowie
 • faktura VAT za usługi serwisowe jest wystawiana na koniec miesiąca rozliczeniowego z terminem platności 14 dni
 • Serwis kompleksowy

 • stała opłata miesięczna, bez limitu godzin na wszystkie nasze usługi
 • opłata miesięczna jest ustalana w zależności od ilości sprzętu objetego umową, oraz stopnia skomplikowania infrastruktury firmowej
 • faktura VAT za usługi serwisowe jest wystawiana na koniec miesiąca rozliczeniowego z terminem platności 14 dni